ΜΠΑΤΙΚΙ

Ο ΧΡΥΣΟΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ!

Το ταξίδι αυτής της ποικιλίας ξεκινάει πιθανότατα από την περιοχή της Σμύρνης. Σήμερα καλλιεργείται κατά κύριο λόγο στην Θεσσαλία αλλά αμπελώνες με Μπατίκι συναντούμε επίσης στη Βόρεια Εύβοια όπως και στη Μακεδονία. Ζωηρή και παραγωγική, τη βρίσκουμε κυρίως διαμορφωμένη σε κυπελλοειδή σχήματα μόρφωσης αλλά και σε γραμμοειδή σχήματα Royat.

 Η πυκνόρωγη αυτή ποικιλία, με τα μεγάλα σε μέγεθος σταφύλια, σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως για οινοποίηση μαζί με άλλες ποικιλίες, όπως ο Ροδίτης, παράγοντας έναν λευκό ξηρό οίνο με λαμπερό χρώμα. Τον «χρυσοκίτρινο άρχοντα» με πλούσιο άρωμα φρούτων και δροσερή, ισορροπημένη γεύση με ιδιαίτερα «γεμάτο» στόμα.