ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΙΔΕΑ. ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ.

Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Ως «ζωντανοί οργανισμοί» που είναι, επηρεάζουν και επηρεάζονται – όπως και οι άνθρωποι – από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους.

Το WINERY MONSIEUR NICOLAS, με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, όπως είναι ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ανάγκη παροχής ίσων ευκαιριών, ο σεβασμός στο περιβάλλον και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο, αναγνωρίζει την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στην Κοινωνία.

Γι’ αυτό έχει εντάξει στην φιλοσοφία λειτουργίας του τη συστηματική, έμπρακτη παροχή των μέσων για τη στήριξη Κοινωνικών Φορέων και Οργανισμών του τόπου.

Μερικές από τις δράσεις του:

  • Χορηγία στην «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» την τοπική ομάδα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορίας.
  • Χορηγία στον Κολυμβητικό Σύλλογο Καρδίτσας «ΝΗΡΕΑΣ».
  • Δωρεά στο ΚΕΠΕΠ ( Κέντρο Περίθαλψης Παίδων) Καρδίτσας.
  • Χορηγίες σε πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στο Νομό Καρδίτσας.
  • Χορηγία τεσσάρων κλιματιστικών μηχανημάτων στο “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” για τις ανάγκες του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης στη Θεσσαλία, με έδρα τη Λάρισα.

Το WINERY MONSIEUR NICOLAS, νιώθοντας την ηθική υποχρέωση να στηρίζει τον τόπο δραστηριότητάς του, θα συνεχίσει τις χορηγικές δραστηριότητές του και στο το μέλλον.