ΤΟ “ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ” ΚΡΑΣΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015!

ΤΟ “ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ” ΚΡΑΣΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015!

ΤΟ “ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ” ΚΡΑΣΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015!

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ανάδειξη των κρασιών Πρεσβευτών της Ελλάδας στο εξωτερικό για το έτος 2015, υπό την αιγίδα της ΕΔΟΑΟ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου). Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου είναι ο κορυφαίος φορέας στην Ελλάδα για το αμπέλι και το κρασί. Συγκροτήθηκε και απαρτίζεται από εκπροσώπους της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων αμπέλου και οίνου.

Η αξιολόγηση – επιλογή των Κρασιών Πρεσβευτών έγινε, από 10 Ομάδες Κριτών, μία για κάθε υπο-οντότητα, των 4 ατόμων εκάστη.

Η τελική ανάδειξη έγινε με βάση τις αξιολογήσεις των Κριτών.

Το «Μεσενικόλα 2010» επιλέχθηκε ως κρασί Πρεσβευτής στην κατηγορία «γηγενείς ποικιλίες» , αναδεικνύοντας έτσι το κρασί του τόπου μας μεταξύ των καλύτερων σε ποιότητα ελληνικών κρασιών.

Τα Κρασιά– Πρεσβευτές είναι οι «γευστικοί» εκπρόσωποι των New Wines of Greece, στις generic δράσεις στις διεθνείς αγορές, αντιπροσωπεύοντας ουσιαστικά τα ανώτερα σε ποιότητα ελληνικά κρασιά.

Αποτελεί για μας μεγάλη τιμή η επιλογή αυτή και ευχόμαστε να ακολουθήσουν και άλλα κρασιά του τόπου μας!